Archive | Closer to Home RSS feed for this section

Amazing People 2012

1 Mar

With the recently concluded Grammy’s and Oscar’s awards, I feel it’s time to recognize some people who made the previous year amazing while showing great promise for the year at hand.

Continue reading

Advertisements

Prologue: Ang Kwento ni Toni Boboni

6 Sep

Ito ay paunang salita para sa kwentong itinakda maging napaka dakila-tungkol sa pag-subok, pag-asa at malamang, tagumpay.

Noong ako’y nasa kolehiyo pa, may isang partikular na taong umagaw sa aking pansin. Minsa’y naipanalo nya ang isang paligsahan na literal na nakatali ang isang kamay.

Si Toni Boboni

Nakatali ang isang kamay

Continue reading